Hvis det drejer sig om tilmelding til hold, kontingent og lign., brug denne mail:  ; hold-tilmeld@g-i-g.dk

Kontakt til bestyrelsen:  bestyr@g-i-g.dk   Mail bliver sendt til formand, næstformand og kasserer