INFORMATION


Al træning foregår i:
Glostrup Hallen
Træningssal 1
Stadionvej 80
2600 Glostrup


Sæson start uge 35/36 2023
Efterårsferie uge 42 2023
Juleafslutning torsdag d. 14 december kl. 19:30 2023
Generalforsamling torsdag d. 7 marts 2024
Vinterferie uge 8 2024

Klubben er medlem af DGI
Danmarks gymnastik og idrætsforeninger

Fælles for alle hold: Foreningen tager forbehold for aflysninger hvis Glostrup Hallen er lukket eller lokalet bruges til andet formål.

Ændringer vil så vidt det er muligt blive bekendtgjort på holdene ligesom det anbefales, at der udarbejdes en telefonkæde pr. hold.

Der ydes ikke erstatninger ved aflysninger.

Foreningen er ikke kun for borgere i Glostrup kommune. Vi har også medlemmer fra Albertslund, Brøndby og andre kommuner.

Vi gentager medlemskampagnen fra sidste år. Hvis du skaffer et nyt medlem, giver foreningen dig en flaske vin. Se mere her

Betaling af kontingent til bankkonto: Reg: 2277 konto:4386 870 476. HUSK AT ANGIVE NAVN OG HOLD NR.

Links:
DGI Danmarks gymnastik og idrætsforeninger
GIG's vedtægter
GIG's behandling af personfølsomme oplysninger