INFORMATION


Al træning foregår i:
Glostrup Hallen
Træningssal 1
Stadionvej 80


Klubben er medlem af DGI
Danmarks gymnastik og idrætsforeninger

Efterårsferie uge 42 2018

Generalforsamling torsdag d. 14 februar 2019 kl. 20:00

Vinterferie uge 8 2019

Fælles for alle hold: Foreningen tager forbehold for aflysninger ved kommunens brug af lokaler.

Ændringer vil så vidt det er muligt blive bekendtgjort på holdene ligesom det anbefales, at der udarbejdes en telefonkæde pr. hold.

Der ydes ikke erstatninger ved aflysninger.

Foreningen er ikke kun for borgere i Glostrup kommune. Vi har også medlemmer fra Albertslund, Brøndby og andre kommuner.Links:
DGI Danmarks gymnastik og idrætsforeninger
GIG's vedtægter
GIG's behandling af personfølsomme oplysninger