INFORMATION


Al træning foregår i:
Glostrup Hallen
Træningssal 1
Stadionvej 80


Sæson start uge 36 2020
Klubben er medlem af DGI
Danmarks gymnastik og idrætsforeninger

Efterårsferie uge 42 2020 - mix-motion holder ikke efterårsferie

Generalforsamlingen er på grund af coronaen udsat til sæsonens start i september 2021.

Vinterferie uge 8 2021 - mix-motion holder ikke vinterferie

Fælles for alle hold: Foreningen tager forbehold for aflysninger ved kommunens brug af lokaler.

Ændringer vil så vidt det er muligt blive bekendtgjort på holdene ligesom det anbefales, at der udarbejdes en telefonkæde pr. hold.

Der ydes ikke erstatninger ved aflysninger.

Foreningen er ikke kun for borgere i Glostrup kommune. Vi har også medlemmer fra Albertslund, Brøndby og andre kommuner.

Vi gentager medlemskampagnen fra sidste år. Hvis du skaffer et nyt medlem, giver foreningen dig en flaske vin. Se mere her

Betaling af kontingent kan ske på indbetalingskort: 73< -85239546. Eller direkte overførsel til bankkonto: Reg: 2277 konto:4386 870 476. HUSK AT ANGIVE NAVN OG HOLD NR.

Links:
DGI Danmarks gymnastik og idrætsforeninger
GIG's vedtægter
GIG's behandling af personfølsomme oplysninger